Vòng đệm E500D POLYPROPYLENE

Mã vòng đệm E500D
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả
– Tương thích loại bơm màng:
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic