Miếng đệm P79-109

Miếng đệm P79-109
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả
– Tương thích loại bơm màng: E3 / 3”
E2 / 2”
E40 / 2”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic