Màng bơm V183VT-1 FKM phụ kiện bơm 1.0″

Mã màng V183VT-1
– Vật liệu: FKM
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả 1.0″
– Tương thích loại bơm màng: E1 / 1”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic