Màng bơm V225TPEXL Santoprene phụ kiện bơm 2″

Mã màng V225TPEXL
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả 2.0″
– Tương thích loại bơm màng: E2 / 2”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic