Màng bơm E505BN Cao su Buna phụ kiện bơm 0,5″

Mã màng E505BN
– Vật liệu: Cao su Buna
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả 0.5″
– Tương thích loại bơm màng:- EB1½-A / 1½”
EB1½-M / 1½”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic