Màng bơm Blagdon 1B001 Neoprene 2″

Mã màng 1B001
– Vật liệu: Neoprene
– Phụ kiện máy bơm màng 2.0″
– Tương thích:- B50 / 2”, X50 / 2”