Màng bơm Husky 189296 chất liệu Santo-2inch

Thương hiệu:  Husky
Mã màng: 189296
Phụ kiện bơm 2″