Màng bơm ARO 93111 chất liệu Teflon phi 27mm

Tên sản phẩm: Màng bơm

Model:              93111

Hãng sản xuất: Aro – Ingersoll rand