Màng bơm Blagdon 50.233 Santoprene 2″

Mã màng 50.233
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện máy bơm màng 2.0″
– Tương thích:- B50 / 2”,- X50 / 2”