Màng bơm Blagdon 40.122 Neoprene 1,5″

Mã màng 40.122
– Vật liệu: Neoprene
– Phụ kiện máy bơm màng 1.5″
– Tương thích: B40 / 1½”, X40 / 1½”