Màng bơm Teflon 286-015-604 thương hiệu Sandpiper

Thương hiệu: Sandpiper
Model: 286-015-604
Kích cỡ: 1/2 (inch)
Vật liệu: Teflon