Màng bơm Husky 188857 chất liệu Santo – 1 inch

Thương hiệu: Husky
Mã màng: 188857
Phụ kiện bơm 1″