Đế bi 722-094-600 Teflon

Mã sản phẩm: 722-094-600
Đế bi bơm 0.75″”, PTFE
-Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 0.75″”
-Tương thích:-G05 / ½”
-S05 / ½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper