Màng bơm Santo 286-008-354 phụ kiện bơm Sandpiper

Đường kính: 20 cm
Vật liệu: Santo