Vòng khóa 675-044-115 Inox

Mã sản phẩm: 675-044-115
Chất liệu: Inox
-Tương thích:
Air kit (T476-170.558)
Air kit (T476-170-000)
Repair kit (T476-371-635)
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper