Vòng khóa 675-042-115 Inox

Mã sản phẩm: 675-042-115
Chất liệu: Inox
Tương thích:-G05
-G15
-G1F
-G20
-G30 -HDF1-HDF2-S05-S07-S10-S15-S1F-S20-S30-S1-S2-SB1-SE-SSB-ST1
-ST2-T15-T1F-T20-T30-U1F-X25-X40-X75
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper