Vòng khóa 675-037-080 Carbon-Steel

Mã sản phẩm: 675-037-080
Chất liệu: Carbon-Steel
-Phụ kiện dòng máy
-Tương thích:
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper