Vòng khóa 04.3890.03 inox

Mã sản phẩm: 04-3890-03 hay 04.3890.03