Vòng khóa 04.2650.03 inox

Mã sản phẩm: 04-2650-03 hay 04.2650.03