Vòng khóa 02.2650.03 inox

Mã sản phẩm: 02-2650-03 hay 02.2650.03