Vòng đệm Y328.233 PTFE.Teflon

Vòng đệm Y328-233 PTFE-Teflon
O-Ring , Teflon PTFE
Vật liệu: PTFE-Teflon
Phụ kiện bơm Aro: 1.5″
Tương thích dòng bơm Aro:
PD15X-XXX-XXX / 1½”
PE15X-XXX-XXX / 1½”
PM15X-X-X-A02 / 1½”