Vòng đệm Y325.23 NBR.Buna.Nitrile

Vòng đệm Y325-23 NBR-Buna-Nitrile
O-ring, BUNA
– Vật liệu: NBR-Buna-Nitrile
-Phụ kiện bơm Aro: 1.5″
– Tương thích dòng bơm Aro:
Repair kit (T637124-41)
Repair kit (T637124-61)
Repair kit (T637124-22)
Repair kit (T637165-11)
Repair kit (T637124-62)
Repair kit (T637375-GG)
66615X-X-C / 1½”
PD15X-XXX-XXX / 1½”
PE15X-XXX-XXX / 1½”
PM15X-X-X-A02 / 1½”