Vòng đệm Y325.17 NBR.Buna.Nitrile

Vòng đệm Y325-17 NBR-Buna-Nitrile
O-ring, BUNA
Vật liệu: NBR-Buna-Nitrile
Phụ kiện bơm Aro: 1/4″, 0.5″, 3/4″
Tương thích dòng bơm Aro:
PD03P-XXX-XXX / ¼”
PD05P-XXX-XXX-B / ½”
PD05X-XXX-XXX-B / ½”
PE05X-XXX-XXX-B / ½”
PD07P-X-X / ¾”
PD07X-X-X / ¾”
PM05R-XXX-XXX-B02 / ½”