Vòng đệm V90BN Cao su Buna

Mã vòng đệm V90BN
– Vật liệu: Cao su Buna
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả 1.0″, 3.0″
– Tương thích loại bơm màng: E1 / 1”
E3 / 3”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic