Vòng đệm V302E CARBON-STEE

Mã vòng đệm V302E
– Vật liệu: CARBON-STEE
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả
– Tương thích loại bơm màng:
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic