Vòng đệm P34-501 POLYPROPYLENE

Mã vòng đệm P34-501
– Vật liệu: POLYPROPYLENE
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả 3.0″
– Tương thích loại bơm màng: E3 / 3”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic