Vòng đệm P34-403 Cao su Buna

Mã vòng đệm P34-403
– Vật liệu: Cao su Buna
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả 3.0″
– Tương thích loại bơm màng: E3 / 3”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic