Vòng đệm P24-501

Mã vòng đệm P24-501
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả 2.0″
– Tương thích loại bơm màng: E2 / 2”
U2 / 2”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic