Vòng đệm P24-107 Cao su Buna

Mã vòng đệm P24-107
– Vật liệu: Cao su Buna
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả
– Tương thích loại bơm màng: E2 / 2”
U2 / 2”
E3 / 3”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic