Vòng đệm máy bơm màng 93764 Flouraz

Vòng đệm 93764 Flouraz
O-Ring , Flouraz
Vật liệu: Flouraz
Phụ kiện bơm Aro: