Vòng đệm 720-060-608 Teflon

Mã sản phẩm: 720-060-608
Chất liệu: PTFE hay Teflon
– Tương thích:-S20 / 2″
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper