Vòng đệm 720-051-600 Teflon

Mã sản phẩm: 720-051-600
Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Tương thích:Repair kit (T476-166-354)
Repair kit (T476-166-654)
Repair kit (T476-166-659)
-S05 / ½”
-S07 / ½”
-S10 / ½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper