Vòng đệm 720-045-600 Teflon

Mã sản phẩm: 720-045-600
Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Tương thích:Repair kit (T476-202-357)
Repair kit (T476-202-354)
Repair kit (T476-202-365)
Repair kit (T476-202-360)
Repair kit (T476-202-654)
Repair kit (T476-202-659)
-S05 / ½”
-M05 / ½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper