Vòng đệm 720-044-600 Teflon

Mã sản phẩm: 720-044-600
Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 1″
-Tương thích:-S1F / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper