Vòng đệm 720-043-600 Teflon

Mã sản phẩm: 720-043-600
Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Tương thích:-S30 / 3”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper