Vòng đệm 720-041-600 Teflon

Mã sản phẩm: 720-041-600
Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Tương thích:-S20 / 2″
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper