Vòng đệm 720-039-600 Teflon

Mã sản phẩm: 720-039-600
Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Tương thích:Repair kit (T476-367-354)
Repair kit (T476-140-354)
Repair kit (T476-V140-354)
Repair kit (T476-140-654)
-S30 / 3”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper