Vòng đệm 720-035-600 Teflon

Mã sản phẩm: 720-035-600
Chất liệu: PTFE hay Teflon
– Tương thích: Wet end kit (T476-255-659)
Repair kit (T476-255-354)
Repair kit (T476-V255-354)
Repair kit (T476-124-354)
Repair kit (T476-255-365)
Repair kit (T476-255-360)
Repair kit (T476-255-654)
Repair kit (T476-V255-654)
Repair kit (T476-255-635)
-S15 / 1½”
-M15 / 1½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper