Vòng đệm 720-032-600 Teflon

Mã sản phẩm: 720-032-600
Chất liệu: PTFE hay Teflon
-Phụ kiện dòng máy 1/4″
-Tương thích:-PB¼-A / ¼”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper