Vòng đệm 720-012-360 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 720-012-360
Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper