Vòng đệm 720-010-375 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 720-010-375
Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
-Phụ kiện dòng máy 1″
-Tương thích:Repair kit (T476-319-000)
Repair kit (T476-317-000)
Repair Kit (T476-313-000)
Repair Kit (T476-341-000)
Repair Kit (T476-325-000)
Air valve kit (T476-103-000)
Air kit (T476-311-000)
Air valve kit (T476-200-000)
Air kit (T476-228-000)
-HDF1 / 1”
-SB1 / 1”
-S1F / 1”
-T1F / 1”
-M1F / 1”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper