Vòng đệm 720-004-360 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 720-004-360
Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
-Tương thích: Air kit (T476-039-000)
Repair kit (T476-227-110)
Conversion kit (T475-215-000)
Repair kit (T476-320-000)
Repair Kit (T476-323-000)
Air kit (T476-324-000)
Repair Kit (T476-314-000)
Repair Kit (T476-316-000)
Air End Kit (T476-362-000)
-HDF1
-ST1 ½ / 1½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper