Vòng đệm 70.1280.55 Teflon

Mã sản phẩm: 70-1280-55 hay 70.1280.55
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện dòng bơm Wilden:
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden