Vòng đệm 560-206-360 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 560-206-360
Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Tương thích: Air valve kit (T476-V016-000)
Air valve kit (T476-V019-000)
Air valve kit (T476-V030-000)
Air valve kit (T476-V029-000)
Air valve kit (T476-V027-000)
-E2 / 2”
-U2 / 2”
-E3 / 3”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper