Vòng đệm 560-066-360 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 560-066-360
Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
Repair Kit (T476-321-000)
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper