Vòng đệm 560-033-360 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 560-033-360
Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
-Tương thích:Repair kit (T476-005-000)
Repair Kit (T476-322-000)
Repair Kit (T476-318-000)
Repair kit (T476-320-000)
Repair kit (T476-319-000)
Repair Kit (T476-323-000)
Air kit (T476-324-000)
Repair Kit (T476-314-000)
Repair kit (T476-317-000)
-HDF1
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper