Vòng đệm 560-029-374 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 560-029-374
Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Tương thích:Repair Kit (T476-321-000)
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper