Vòng đệm 560-029-360 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 560-029-360
Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Tương thích:
Repair kit (T476-317-000)
Kit Air (T476-201-000)
Air kit (T476-170.558)
Air kit (T476-170-000)
Repair kit (T476-371-635)
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper