Vòng đệm 560-023-360 NBR-Buna-Nitrile

Mã sản phẩm: 560-023-360
Chất liệu: NBR-Buna-Nitrile
Air valve kit (T476-V017-000)
Air valve kit (T476-V009-000)
Repair kit (T476-005-000)
Repair Kit (T476-322-000)
Repair Kit (T476-318-000)
Repair kit (T476-320-000)
Repair kit (T476-319-000)
Repair Kit (T476-323-000)
Air kit (T476-324-000)
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper