Vòng đệm 560.023.358 POLYURETHANE

Mã vòng đệm 560.023.358
– Vật liệu: POLYURETHANE
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả
– Tương thích loại bơm màng:
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic